Bt alapítás eljárása


Bt alapítását a társasági és cégtörvény lehetővé teszi egyszerűsített elektronikus cégeljárásban, amennyiben a Bt tagjai szerződésminta szerint kötik meg a társasági szerződést.Így a cégbírósági bejegyzés határideje a benyújtástól számított 1 óra, az eljárás illetéke pedig 15.000,- Ft. Ebben az esetben közzétételi költségtérítést nem kell fizetni.

Bt alapítás során a jogi képviselet (ügyvéd eljárása) kötelező, a bejegyzési kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, illetve az illeték megfizetése is ilyen módon lehetséges. Az illetéket akár a jogi kképviselő .

BT ALAPÍTÁS - Tagok gyűléseA tagok gyűlése a Bt legfőbb szerve, amely a Bt működésének legfontosabb kérdéseiben hoz döntést, így például jogosult a Bt társasági szerződésének módosítására, jogosult a Bt üzletvezetőit kijelölni. A Bt tagjainak gyűlése határozatait főszabály szerint egyszerű többséggel hozza, a képviseleti jog megvonásához háromnegyedes többség, míg a társasági szerződés módosításához egyhangú döntésre van szükség. A tagok gyűlésén alapesetben minden tagnak egy szavazata van, azonban ettől a Bt tagjai alapítás alkalmával, vagy azt követően egyhangúlag, a társasági szerződés módosításával eltérhetnek, és az egyes tagoknak különböző szavazati arányokat határozhatnak meg.

BT ALAPÍTÁS - Bt vezetéseA tagok Bt alapítás alkalmával meghatározzák, hogy ki jogosult a Bt képviseletére, vagyonával való rendelkezésre. Bt alapítása esetén akár minden beltag is jogosult lehet a képviseletre. A Bt alapítás után a tagok a társasági szerződés módosításával mást is kijelölhetnek az üzletvezetésre. Alapesetben a Bt kültagja nem jogosult a Bt képviseletére, azonban a Bt alapítás alkalmával, vagy később a Bt tagjai egyhangúlag dönthetnek úgy a társasági szerződés módosításával, hogy a költag is jogosult a képviseletre.

Amennyiben a Bt-nek csak egyetlen olyan tagja marad, aki a képviseletet elláthatja, úgy ez a tag korlátlan ideieg jogosult Az új társasági törvény rendezi a korábbi szabályozásban megválaszolatlanul hagyott kérdést, amely szerint a Bt-nek nem marad képviseletre jogosult tagja, úgy a végelszámoló kijelöléséig a kültagot képviseletre jogosultnak kell tekinteni.

BT ALAPÍTÁS - Beltagok és kültagok: a különbségekA legfontosabb különbség, hogy a beltag teljes magánvagyonával felel a Bt tartozásaiért, míg a kültag csak vagyoni betétje erejéig. A Bt tagjainak gyűlésén minden tag, így a beltag és kültag megkülönböztetés nélkül részt vehet. A beltagokkal kapcsolatban fontos szabály, hogy amennyiben valki beltagként belép egy már máködő Bt-be, úgy a Bt minden, a belépés előtti tartozásokért is korlátlanul felelőssé válik, így amennyiben a Bt vagyona bármely tartozása vonatkozásában a tartozást nem fedezi, úgy a belépő tag magánvagyonát is köteles lehet a kiegyenlítésre fordítani.BT ALAPÍTÁS minimális vagyoni betéttel

A Társasági törvélny Bt alapítás esetére nem határoz meg minimum alaptőkét mint pl.: Kft. esetében, így Bt alapítás akár 5.000,- Ft tőkével is alapítható.